Istoricul Parohiei Bețești

Istorie Decembrie 7, 2012

 

Scurt istoric al satului Beţeşti

Este întemeiat de un boier numit Beţea, printr-un document din anul 1455, când se întăreşte un schimb de pământuri ; un anume Trif Borzescu, făcea schimb de sate cu boierul Beţea astfel:

-Trifu primea de la Beţea satele:- Beţeşti (existent şi astăzi)

                                                         - Ştefăneşti (astăzi dispărut)

-Beţea primea de la Trifu  ½ din satele :- Marişeşti

                                                                       -Bolceşti

                                                                       -Cereţiano

În 1455, când se confirmă de către domnul Moldovei Petru Vodă acest schimb, Trif Borzescu era demult stăpân în Beţeşti, probabil pe o mică parte din sat, unde, spun documentele, avea şi o casă.

Mai târziu, în 1497, o altă parte din satul Beţeşti era vâdută de Ivan, „fiul lui Danciu, nepotullui Toader Beţea, strănepotul lui Miclea Beţea”, unui boier numit Borcea şi surorii  acestuia,Dragolea, copii lui Trif Borzescu.

Monografia Bisericii,„Adormirea Maicii Domnului”, Beţeşti

Biserica din satul Beţeşti, comuna Rediu, judeţul Neamţ, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” a fost construită se pare pe la anul 1796 de către Banul  Sandu Crupenschi şi  soţia sa Smaranda.

Biserica, „Adormirea Maicii Domnului”, este ctitorită pe vechiul locaş al unei biserici cu acelaşi hram, actualmente din zid, zidul fiind construit în anii 1820-1824,  conform revistei „Administraţia Casei Bisericii”, Bucureşti, 1909.

Planul general al bisericii este în formă de cruce. Corpul  bisericii este construit din piatră, pereţii având  o grosime de aproape 2 metri,este acoperită cu tablă şi  respectă stilul arhitectonic bizantin.

Biserica dispune de o clopotniţă care se ridică deasupra pronaosului, direct din acoperiş. Clopotniţa are formă pătrată, iar acoperişul este în formă de cupolă, fiind prevăzută cu patru geamuri.

Catapeteasma este formată din trei rânduri de icoane, uşile împărăteşti sculptate în ramuri şi frunze de viţă de vie cu struguri poleite cu bronz. Se pare că datează de pe la mijlocul secolului al- XVIII-lea, însă din păcate nu există nici un act sau inscripţie care să prezinte cu exactitate informaţii despre aceasta.

În anul 1919 s-a vopsit interiorul cu ulei iar pe pareţi s-a făcut pictură murală de către un pictor numit Pădure din Bacău.

Reparaţii mai importante s-au  făcut în anii 1912 şi 1924-1938 ,în timpul Pr. Gheorghe Ceauşu.  În urma cutremurului din 1940 biserica a avut nevoie de alte reparaţii importante ,tot atunci fiind înlocuit turnul clopotniţă care era din cărămidă şi piată cu unul din bârne de lemn, fiind acoperit cu tablă, în timpul Pr. Teodor Lascăr. În anul 1986 în urma unor  reparaţii la tencuiala din interior biserica a fost repictată şi resfinţită în timpul Pr. Ioan Feraru. Alte reparaţii au avut loc între anii 2004- 2008 la exteriorul bisericii, tot atunci fiind înlocuită şi tabla de pe acoperiş, în timpul Pr. Sorin Pistol.  Toate aceste reparaţii au fost făcute pe cheltuiala enoriaşilor.

Dintre slujitorii acestei Sfinte   Biserici, amintim pe:

- Gheorghe Ceauşu

- Teodor Lascăr

-Ioan Feraru

-Grigoraş Iulian

- Sorin Pistol

Până în anul 1995 parohia a fost filie a parohiei Socea.

În prezent  Preot Paroh este Anăstăsoaiei Cristinel Vasile începând cu  anul 2010.  

Cu ajutorul şi sprijinul enoriaşilor şi al consiliului local Rediu, începând cu anul 2010 s-au demarat ample lucrări de construire a unui comlex parohial  care include un paraclis (casa socială) şi casa parohială, cât şi alte dependenţe şi aneţe care să deservească nevoile parohiei.